اخبار عمومی

به نظر مشاوره بازاریابی، در بازاریابی مبتنی بر مشتریان وفادار به برند، شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که به هر حال، برندها توانایی و قدرت خود را کم کم از دست خواهند داد و قدرتی که در آغاز فعالیت خود یا در ادامه داشته اند به دلیل تحولات اجتماعی و اقتصادی از دست خواهد رفت و این مشتریان هستند که با قدرت و توانایی خود که در قالب وفاداری نسبت به برند نشان داده می شود می توانند موقعیت برند را از حالت زوال نجات دهند، بنابراین شرکت ها و برندها، مسیر متفاوتی را در بازاریابی دنبال می کنند و به جای در نظر گرفتن اهداف شخصی همچون بالا بردن میزان فروش سعی می کنند بیشتر از همیشه به نحوه ارتباط خود با مشتریان بپردازند و این ارتباط را بهبود بخشند.

 

مشتریان وفادار نسبت به برند هستند که قدرت یک برند را نشان می دهند. پس بهتر است برندها نیز برای اینکه در بازاریابی بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند از عناصر مربوط به مشتریان مانند بالا بردن میزان وفاداری آنها استفاده کنند.

این مشتریان وفادار هستند که می توانند یک برند را شاخص و برجسته کرده و به آن حیات ببخشند. بازاریابان و برندها برای اینکه بتوانند به این هدف خود برسند سعی می کنند نخستین احساسی که برای برندها ایجاد می کنند این باشد که احساس تعلق به آنها بدهند.

زمانی که مشتریان با برند مورد نظر احساس تعلق می کنند آن را بخشی از هویت و زندگی خود می دانند و به همین دلیل نسبت به آن وفادار عمل می کنند و تحت هر شرایطی باز هم برند مورد نظر خود را بر سایر برندها و محصولات ترجیح می دهند. برای اینکه شرکت یا برندی بخواهد وفاداری را در مشتریان خود ایجاد کند، به دلیل خاصی نیاز ندارد و حتما نباید به دنبال دلیلی برای آن باشد، بلکه بهبود روابط، توجه به نیازهای مشتریان، خواسته ها، تمایلات و سلایق مشتریان باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد. در نظر گرفتن این عوامل است که به مشتریان نشان می دهد که شما نیازهای آنها را بر اهداف فروش خود ارجحیت می دهید و احساس تعلق را برای آنها به وجود آورد. سعی کنید میزان علاقه به برند را افزایش داده و مسائل مشتریان خود را در اولویت تمامی برنامه ها و امور خود قرار دهید.

براساس تحقیقات بازار، نتایج عملکرد شما برای مشتریان تان به خوبی قابل درک است و اگر به این نتیجه برسند که اولویت اقدامات شما توجه به نیازها و خواسته ها و سلایق آنها است، قطعا میزان وفاداری آنها افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین احساس تعلق و وفاداری مشتریان یکی از قدرتمندترین ابزار بازاریابی و برندسازی است که می تواند در اختیار شما قرار گیرد.

ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.