اخبار عمومی

  • نگاهی ٣۶٠ درجه به دنیای اینترنت اشیاء

میلیاردها دستگاه متصل به شبکه به دنیای ما  اضافه میشوند.این انبوه وسایل هوشمند ممکن است گاهی از نظر ما دور بمانند و متوجه نباشیم چطور شیوه ی کار و زندگی ما را تغییر میدهند.اینترنت اشیاء این ارتباطات را ایجاد کرده است و بینش جدید نسبت به اینده ی هوشمندتر  دراختیارمان قرار میدهد.

انتشار:۹۶/۰۴/۰۶

ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.