اخبار عمومی

فیس بوک علیه محتواهای تروریستی
فیس بوک در گزارشی در بی بی سی اعلام کرد که از هوش مصنوعی برای شناسایی تصاویر ویدئو ها و متن های مربوط به تروریسم و همچنین حساب های جعلی استفاده خواهد کرد و همچنین در ادامه افزود: ما می خواهیم مطالب تروریستی را قبل از اینکه برای مردم به اشتراک گذاشته شود شناسایی کنیم. این اقدام پس از فشار فزاینده دولت ها بر شرکت های فناوری برای انجام اقدامات بیشتر به منظور کاستن تبلیغات تروریستی انجام گرفت.

تروریست ها برای اجرای سیستم عامل مورد استفاده برای گسترش ایدئولوژی الهام بخشدن به مردم برای انجام اعمال خشونت آمیز سرزنش شده اند. دولت ها و انگلستان به طور خاص اقدامات بیشتری در ماه اخیر اعمال کرده اند و سراسر اروپا در جهت این قانون در حال حرکت هستند.

ثبت دیدگاه

دیدگاه تان را در مورد این نوشته بنویسید. خوشحال خواهیم شد.


دیدگاه ها


شما اولین دیدگاه را برای ما ارسال کنید. حتما خوشحال خواهیم شد.