فرانچایزو زنجیره ای سازی

یکی از مهمترین پدیده های دنیای معاصر در بخش خدمات عمومی را میتوان ایجاد الگوهای زنجیره ای کسب و کار یا به عبارتی صنعت Franchise دانست. امروزه تعداد فروشگاه های زنجیره ای در هر زمینه کاری با تعداد فروشگاه های منفرد رقابت میکند و در بعضی زمینه ها همچون رستوران ها، سهم قابل توجهی از بازار در اختیار رستوران های زنجیره ای است.
واقعیات امروز خبراز استقبال عمومی از برندهای زنجیره ای و Franchise ها هم در بحث سرمایه گذاری و هم استفاده از خدمات میدهد. براساس آمارهای موجود بطور متوسط هر شهرود بالای ۱۸ سال در آمریکا روزانه حداقل از یک سرویس زنجیره ای ارایه شده توسط یک Franchise استفاده میکند.

گرایش عمومی به سرمایه گذاری در صنعت Franchise به حدی است که حتی کسب و کارهای منفرد به محض رسیدن به سود قابل توجه اقدام به تدوین یک الگوی استاندارد برای خود میکنند و با استفاده از سرمایه شخصی و یا جذب سرمایه گذار شعبه های جدید ایجاد میکنند و این کاری نیست جز حرکت بسوی تولد یک Franchise جدید.

بطور خلاصه استفاده از یک فرانچایز چیزی نیست جز تکرار یک الگوی آزمایش شده کسب و کار که منجر به کاهش ریسک سرمایه گذاری میشود. در چارچوب مفهوم فرانچاز سرمایه گذار طبق قراردادی مدون با ارایه دهنده فرانچایز (Franchazee) از تجربه او برای راه اندازی یک کسب و کار مشابه استفاده میکند و از این امر بهره میبرد.

ویژگی های استفاده از فرانچایز:

۱- کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق استفاده از یک برنامه آزمایش شده
۲- عدم نیاز به تدوین برنامه آماده سازی. این قسمت توسط ارایه دهنده فرانچایز آماده شده است
۳- عدم نیاز به تبلیغات. معمولا تبلیغات توسط ارایه دهنده انجام میشود
۴- کاهش زمان مورد نیاز برای انجام مقدمات از قبیل دکوراسیون، طراحی، اجرا…
۵- کاهش درگیری با پیمانکاران مختلف به دلیل وجود تعاریف دقیق
۶- کاهش هزینه های جاری به دلیل وجود استانداردهای اجرایی
۷- انجام پیشگیری های لازم برای عدم مواجه با مشکلات در مسیر اجرا
۸- پشتیبانی فنی و تخصصی توسط ارایه دهنده فرانچایز

نکات منفی استفاده از فرانچایز:

۱- وابستگی به یک برند خاص
۲- الزام به اجرای مجموعه مشخصی از خدمات
۳- ممنوعیت اعمال هرگونه تغییر بدون تایید ارایه دهنده فرانچایز
۴- اجبار به استفاده از نام فرانچایز و عدم وجود مالکیت معنوی
۵- منع اعمال سلیقه فردی در اصلاح و بهبود فرآیندها