درباره ما

گروه صبا تجارت برنامه علمی و ایجاد ساختار پایدار در (حوزه برندینگ و فرانچایز) برای برندهای خدماتی در کشور تدوین و پایه ریزی کرده است.چینش این خدمات برای برندهای داخلی با توجه به اشراف دقیق به بازار ایران میتواند زمینه قدرتمند و عرصه ظهور یک برندبا ساختار کامل فراهم نماید.

شرکت صبا تجارت مبین در سال ١٣٩٢ به واسطه حضور و آشنایی علمی و کاری موثر با افراد متخصص در حوزهای مرتبط ثبت و تشکیل شد.

دپارتمان ها

شرکت صبا تجارت شامل سه دپارتمان اصلی در حوزه های زیر میباشد:
١. برند وبرندینگ

الف)برندسازی

ب) اصلاح برند

ج) پزسنال برندینگ

٢. مدیریت و راه اندازی مجتمع های تجاری و چند منظوره

٣. فرانچایز

 الف) زیر ساخت علمی توسعه برند
ب) توسعه و گسترش برند و شعبات برند

دپارتمان مشاوره

دپارتمان مشاوره شامل بخشهای مختلف و خدمات جزئی تری می باشد که توسط افراد با سابقه هر حوزه به شما ارائه می شود.

١. مشاوره

الف) برند و توسعه برند

ب) بازرگانی

 الف) اخذ نمایندگی برند
ب) واردات کالا
ج) امتیاز کل منطقه ایی برند

ج) کسب و کار

 الف)سرمایه گذاری
ب)سرمایه پذیری

٢. دیجیتال مارکتینگ
٣. ایجادساختار فروش و ارتقای سازمانی

امروزه با وجود حوزه های تخصصی مختلف  اطمینان حضور افراد موثر و متخصص در حوزه های معرفی شده خدمات را میتوانیم با تعهد و تضمین اعلام داریم.

رویای ما ایجاد ،بروزرسانی و بزرگ شدن کسب و کارهای پولساز در ایران میباشد.