سرمایه‌گذاری و کسب و کار

خدمات مشاوره ای صبا تجارت

گروه صبا تجارت یک مجموعه دانش بنیان می باشد که توانسته با بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاه های معتبر برتر داخلی و بین المللی و همچنین فعالان برتر اقتصادی و کارآفرینان برتر بهترین خدمات مشاوره ای را در تسهیل گری و بهبود فضای کسب و کار و توسعه کسب و کارهای کوچک فراهم آورد.

خدمات مشاوره ای صبا تجارت در بخش ها زیر می باشد:

  • خدمات مشاوره ساعتی
  • خدمات مشاوره دوره ای
  • خدمات مشاوره موردی ( پروژه محور )
  • خدمات مشاوره تخصصی