بازارسازی و بازاریابی

در سال های اخیر همراه با رفع بسیاری از انحصارها و رانت ها در ایران و ورود رقبای ریز و درشت داخلی و خارجی به میدان تولید ، تجارت و خدمات ، بازار ایران تا حد زیادی تبدیل به یک بازار رقابتی شده است و در این میدان تقریباً هیچ بازیگری تنها و بدون رقیب نیست . در این فضا ،‌توجه جدی به بازاریابی برای تمام شرکتها یک امر ضروریست و کسانی که در این مورد غفلت کنند به سرعت میدان را بنفع رقبا از دست خواهند داد.

شرکت صبا تجارت با لحاظ کردن شرایط پیش روی و از آنجائیکه بازاریابی مانند بسیاری از دانش های دیگر امروز امری تخصصی شده است واتکای مدیران شرکت ها به روش های سنتی گذشته و پیروی از تجربه های قبلی کافی نیست و باید به ملاحظه عوض شدن شرایط رقابت ،‌از شیوه های جدید بازاریابی عمل نمود ارایه دهنده خدمات مشاوره ای به شما خواهد بود.

ما با در نظر گرفتن این مسئله که امروزه مدیران شرکت ها نیاز به دانش ، مهارت و تخصص بازاریابی در بکار بستن این شیوه ها را بیش از گذشته احساس می کنند ، استفاده از خدمات یک مشاور بازاریابی کاملاً بدیهی بنظر می رسد .

عوامل ویژه بنگاه یا ویژگی های محیط داخلی

 • تاکید مدیران بر بازاریابی گرایی
 • نگرش مدیریت نسبت به ریسک
 • خصوصیات ساختاری بنگاه (درجه تمرکز و رسمیت
 • منحصربفرد بودن محصول
 • مزیت قیمتی
 • نیروی فروش ماهر

عوامل ویژه بازار

 • شدت رقابتی موجود در بازار
 • مشکلات یا سهولت ورود و خروج رقبای جدید
 • توزیع قدرت بین خریداران و تولیدکنندگان از یک طرف و بین تولیدکنندگان و تامین کنندگان از طرف دیگر
 • درجه تغییرات تکنولوژیکی
 • نرخ رشد بازار شرکت در زمان گذشته و آینده
 • تمرکز بر بازار (اعتماد مشتری و تصویر بنگاه در بازار)
 • شبکه سازی توزیع (سرعت توزیع، روابط قوی با اعضای کانال توزیع)