درباره ما

گروه صبا تجارت برنامه علمي ايجاد ساختار پايدار در (حوزه برندينگ و فرانچايز) براي برندهاي خدماتی دركشور تدوين و پايه ريزي كرده است. چينش اين خدمات براي برندهاي داخلي با توجه به اشراف دقيق به بازار ايران ميتواند زمينه قدرتمند و عرصه ظهور يك برند با ساختار كامل را فراهم نمايد. بیشتر بخوانید

دپارتمان‌های تخصصی

برند‌ها